4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า ที่เหมาะสม 1️⃣ระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน  โกดัง  และคลังสินค้า  โดยทั่วไปอยู่ที่เท่าไหร่? โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ทางด้านผู้เช่าอาจระบุความต้องการของตนเองลงไปว่าต้องการเช่ากี่ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าด้วยว่าจะตกลงหรือไม่ หรือมีระยะเวลาขั้นต่ำในการเช่าอยู่ที่กี่ปี โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาของสัญญาเช่าขั้นต่ำของ โรงงาน – คลังสินค้านั้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระยะเวลาของสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 -6 […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ