ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีอะไร

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ที่เรียกเต็มๆว่า “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” เป็นมาตรการสำหรับเก็บภาษีล่วงหน้าบางส่วนตอนที่คุณรับเงิน ซึ่งโดยทั่วไป แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณไม่มีหน้าที่ ต้องยื่นภาษีอีกต่อไป เพราะยังไม่ถือว่าเป็นภาษีสุดท้าย สิ่งที่เราต้องรู้คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้ […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ