ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ที่ควรรู้

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 หลังจากติดตามข่าวกันมาอย่างยาวนาน ในที่สุด “ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง”ก็ประกาศใช้แล้ว โดยเริ่มจัดเก็บ และ มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องดำเนินการชำระภาษีครั้งแรกภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ