จ้างบริหารโครงการโกดังเช่า มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับHappy realestate เป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบโกดังให้เช่า มีพื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และ EE C. พื้นที่ให้บริการ เป็นโกดัง และคลังสินค้าขนาดเล็กพื้นที่ตั้งแต่ 300 ถึง 1000 ตารางเมตร เป็นการพัฒนาให้เช่า และ พัฒนาเพื่อขาย ให้กับนักลงทุน เพื่อเข้ามาซื้อหน่วยลงทุน […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ