ธุรกิจโกดังให้เช่า เริ่มต้นอย่างไร เสี่ยงน้อยที่สุด

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับธุรกิจโกดังให้เช่า เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่นักลงทุน หรือ เจ้าของที่ดิน ให้ความสนใจ เนื่องจากปัจจุบัน เจ้าของที่ดิน กำลังประสบปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีการเก็บภาษีในอัตราที่เพิ่มขึนทุกปี ทำให้ธุรกิจ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า บนที่ดินรกร้างว่างเปล่า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้เจ้าของที่ดิน เสียภาษีที่ดินในอัตราที่ต่ำกว่า ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า และ ยังมีรายได้จาการการปล่อยเช่าโกดังอีกด้วย […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ