กฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับกฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วย 1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2.กฏกระทรวง กฏกระทรวงเป็นกฏหมายที่ กำหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการขออนุญาต รายละเอียดข้อกำหนด ทางด้านวิศวกรรม และ ทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 3.ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นกฏหมายที่กำหนดรายละเอียด เฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติในเทศบาลต่างๆ […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ