กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน “เจ้าพนักงาน”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับเมื่อเราเข้าไปติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง จะติดต่อกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เราจะติดต่อกับใคร“เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ” 1️⃣ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 2️⃣นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล 3️⃣นายกเมืองพัทยา สำหรับเขตพัทยา 4️⃣นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 5️⃣ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สนใจเช่าโกดัง หรือ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า โทร.087-892-3220 Line […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ