จ้างบริหารโครงการโกดังเช่า มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับHappy realestate เป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบโกดังให้เช่า มีพื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และ EE C. พื้นที่ให้บริการ เป็นโกดัง และคลังสินค้าขนาดเล็กพื้นที่ตั้งแต่ 300 ถึง 1000 ตารางเมตร เป็นการพัฒนาให้เช่า และ พัฒนาเพื่อขาย ให้กับนักลงทุน เพื่อเข้ามาซื้อหน่วยลงทุน […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับกฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วย 1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2.กฏกระทรวง กฏกระทรวงเป็นกฏหมายที่ กำหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการขออนุญาต รายละเอียดข้อกำหนด ทางด้านวิศวกรรม และ ทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 3.ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นกฏหมายที่กำหนดรายละเอียด เฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติในเทศบาลต่างๆ […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน “เจ้าพนักงาน”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับเมื่อเราเข้าไปติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง จะติดต่อกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เราจะติดต่อกับใคร“เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ” 1️⃣ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 2️⃣นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล 3️⃣นายกเมืองพัทยา สำหรับเขตพัทยา 4️⃣นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 5️⃣ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สนใจเช่าโกดัง หรือ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า โทร.087-892-3220 Line […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน ความหมายของคำว่า “อาคาร”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับคำว่า “อาคาร” ตามกฏหมายควบคุมอาคาร หมายความว่าอยางไร กฏหมายควบคุมอาคาร ได้นิยามความหมายของคำว่า “อาคาร” ไว้ดังนี้“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือ เข้าใช้สอยได้ และ […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ธุรกิจโกดังให้เช่า เริ่มต้นอย่างไร เสี่ยงน้อยที่สุด

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับธุรกิจโกดังให้เช่า เป็นอีกธุรกิจหนึ่ง ที่นักลงทุน หรือ เจ้าของที่ดิน ให้ความสนใจ เนื่องจากปัจจุบัน เจ้าของที่ดิน กำลังประสบปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีการเก็บภาษีในอัตราที่เพิ่มขึนทุกปี ทำให้ธุรกิจ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า บนที่ดินรกร้างว่างเปล่า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้เจ้าของที่ดิน เสียภาษีที่ดินในอัตราที่ต่ำกว่า ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า และ ยังมีรายได้จาการการปล่อยเช่าโกดังอีกด้วย […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า ที่เหมาะสม 1️⃣ระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน  โกดัง  และคลังสินค้า  โดยทั่วไปอยู่ที่เท่าไหร่? โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ทางด้านผู้เช่าอาจระบุความต้องการของตนเองลงไปว่าต้องการเช่ากี่ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าด้วยว่าจะตกลงหรือไม่ หรือมีระยะเวลาขั้นต่ำในการเช่าอยู่ที่กี่ปี โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาของสัญญาเช่าขั้นต่ำของ โรงงาน – คลังสินค้านั้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระยะเวลาของสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 -6 […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

4 ขั้นตอน และ วิธีการหา โกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเช่า

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า โรงงานให้เช่า ต้องทำอย่างไร สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหา โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ การหาโกดังคลังสินค้าให้เช่า ต้องพิจารณาหลายๆด้าน ประกอบกัน เพื่อให้ได้ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ที่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ประกอบการมากที่สุด Kodanghappyforrent.com ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า คลังสินค้าเพื่อเช่า […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

9 ข้อดีของการใช้ระบบไฟ LED ในโกดังสินค้า

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับข้อดีของหลอดไฟ LED มีมากมายหลายด้าน ดังนี้ 1️⃣ให้แสงคุณภาพสูง หลอดไฟledให้แสงสีขาวที่แท้จริง มีอัตราการกระพริบที่สูงมาก (แทบจะไม่มีการกระพริบ) และมีค่าอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่ 3000K-6500K แสงจึงออกมาเป็นธรรมชาติ สบายตา ถนอมสายตา เหมาะสำหรับงานแสงสว่างทั่วไป และงานที่ต้องการแสงคุณภาพสูง 2️⃣มีอายุการใช้งานนานกว่า ข้อมูลจากการทดสอบของผู้ผลิตหลอดยืนยัน ว่าการใช้งานอย่างถูกวิธีและเหมาะสม สามารถที่จะทำให้ หลอดLED มีอายุใช้งานได้ถึง 60,000 […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นธุรกิจที่ได้กำไรดี หลายๆคนอยากที่จะเริ่มทำธุรกิจนี้ แต่ไม่รู้จักแนวทางหรือข้อควรรู้ว่าควรจะทำอย่างไร วันนี้ Kodanghappy มีคำตอบมาให้กับทุกๆคนกันว่า “สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” 1. ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์พร้อม ปัญญาประดุจดังอาวุธ การจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นจะต้องมีความรู้ในด้านนั้น ๆ ครับ โดยความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ควรมี เช่น เข้าใจสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ (เฟื่องฟู ชะลอตัว […]


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ