4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า ที่เหมาะสม

1️⃣ระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน  โกดัง  และคลังสินค้า  โดยทั่วไปอยู่ที่เท่าไหร่?

โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ทางด้านผู้เช่าอาจระบุความต้องการของตนเองลงไปว่าต้องการเช่ากี่ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าด้วยว่าจะตกลงหรือไม่ หรือมีระยะเวลาขั้นต่ำในการเช่าอยู่ที่กี่ปี โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาของสัญญาเช่าขั้นต่ำของ โรงงาน – คลังสินค้านั้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระยะเวลาของสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 -6 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าแต่ละราย  ในบางกรณีระยะเวลาสัญญาเช่าขั้นต่ำอาจสั้นกว่า 3 ปี เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น

2️⃣ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าระยะสั้น & ระยะยาว

การเช่าระยะสั้นและระยะยาว ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยในเรื่องของการเช่าระยะยาวก็จะมีข้อผูกมัดที่ยาวนาน แต่ถึงอย่างนั้นผู้เช่าส่วนมากก็ไม่ได้ต้องการเช่าระยะสั้นเกินไป เพราะการขนย้ายไปยังโรงงานหรือคลังสินค้าแห่งใหม่ ใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมาก มาดูกันว่าสัญญาเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าระยะสั้นกับระยะยาวจะมีข้อดีและข้อเสียหรือแตกต่างกันอย่างไรอีกบ้าง ตามด้านล่างนี้

สัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าระยะสั้น

  • การเช่าระยะสั้น อาจส่งผลต่อผู้เช่าในกรณีที่หมดสัญญาและต้องการต่อสัญญา หากผู้ให้เช่าขอขึ้นค่าเช่าหรือไม่ต่อสัญญาให้ก็อาจเกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้
  • การเช่าระยะสั้นอาจมีค่าเช่าต่อเดือนหรือต่อปีที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าระยะยาว
  • สัญญาเช่าระยะสั้นมีความคล่องตัวกว่าหากต้องมีการโยกย้ายโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า เช่น ย้ายตามลูกค้า หรือเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น
  • สัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าระยะสั้น หากมีระยะเวลาที่สั้นกว่า 3 ปี ไม่ต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถทำสัญญาระหว่างกันเองได้เลย แต่ยังต้องมีการติดอากร แสตมป์ในสัญญาเช่าในอัตรา 1,000 ละ 1 บาท ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าระยะยาว

  • การทำสัญญาเช่าระยะยาว เป็นข้อผูกมัดที่ยาวนานกว่า อาจส่งผลเมื่อต้องการย้ายสถานที่ เช่น ต้องการขนาดอาคารที่ใหญ่ขึ้นหรือย้ายโลเคชั่น เป็นต้น แต่ติดสัญญาทำให้ไม่สามารถย้ายได้ ในกรณีแบบนี้ทำให้การเช่าระยะสั้นได้เปรียบกว่าในเรื่องความคล่องตัว
  • การเช่าระยะยาวอาจต่อรองได้ค่าเช่าต่อเดือนหรือต่อปีที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าระยะสั้น
  • สัญญาเช่าระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ให้เช่าจะขอขึ้นราคาหรือไม่ต่อสัญญาระหว่างการเช่าเพราะได้ทำสัญญาเช่าระบุระยะเวลาในการเช่าและค่าเช่าที่ชัดเจนไว้แล้วนั่นเอง
  • สัญญาเช่าโรงงาน – คลังสินค้าระยะยาว หากมีระยะเวลาที่นานกว่า 3 ปี ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องไปจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ตามพื้นที่ที่โรงงานโกดังคลังสินค้าตั้งอยู่ โดยมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าอยู่ที่ร้อยละ 1 ของมูลค่าสัญญา

3️⃣สัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าแบบระยะยาวเหมาะสมสำหรับกิจการแบบใด

ผู้เช่าโรงงานคลังสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะเลือกทำสัญญาเช่าแบบระยะยาวนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีเหตุผลมาจากการที่ต้องลงทุนต่อเติมและปรับเปลี่ยนอาคารที่เช่าให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการผลิตและจัดเก็บสินค้า อีกทั้งยังรวมถึงการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นการทำสัญญาระยะยาวเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนเรื่องการต่อเติมและค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรที่จ่ายไป นอกจากนี้การทำสัญญาระยะยาวยังช่วยการันตีเรื่องการที่จะไม่ต้องย้ายโรงงานโกดังหรือคลังสินค้าหากไม่มีความจำเป็นอีกด้วย เนื่องจากต้นทุนการขนย้ายไปที่แห่งใหม่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งยังมีความยุ่งยากซับซ้อนมากมาย เช่น การย้ายเครื่องจักร ย้ายอุปกรณ์สำนักงาน งานเอกสารเรื่องที่อยู่ใหม่ เป็นต้น

4️⃣สัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าแบบระยะสั้นเหมาะสำหรับกิจการอบบใด

ผู้เช่าโรงงาน – คลังสินค้าจะเลือกทำสัญญาเช่าระยะสั้นด้วยเหตุผลหลัก คือ มีความคล่องตัวกว่าหากต้องมีการโยกย้ายโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า เช่น ย้ายตามลูกค้า หรือเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น หรืออาจต้องการทดลองอยู่โรงงานหรือโกดังให้เช่านั้น ๆ ดูก่อนว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจที่ทำมากน้อยเพียงใด หากอยู่แล้วตอบโจทย์ในการใช้งานจึงต่อสัญญาหรือทำสัญญาระยะยาวขึ้นในฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้นสัญญาเช่าระยะสั้นจึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่อาจมีแผนในการขยับขยายพื้นที่ใช้งานอยู่แล้วในอนาคต การใช้งานอาคารไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนต่อเติมมากมาย เครื่องจักรและสินค้าง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วสัญญาให้เช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าจะมีระยะเวลาเช่าขั้นต่ำอยู่ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้เช่าบางแห่งอาจมีระยะเวลาเช่าขั้นต่ำที่น้อยกว่า 3 ปี เช่น 6 เดือน, 1 ปี, หรือ 2 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าด้วย

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำสัญญาระยะสั้นก็คือปัญหาการเสื่อมสภาพหรือความเก่าลงของอาคารโรงงานและคลังสินค้า เนื่องจากอาคารเหล่านี้ย่อมมีการเสื่อมสภาพและต้องการการซ่อมแซมตามกาลเวลา ผู้เช่าอาจต้องการอยู่อาคารที่ดูใหม่อยู่เสมอ การทำสัญญาเช่าระยะสั้นเพื่อที่หมดสัญญาแล้วจึงย้ายไปอาคารที่ใหม่กว่าก็อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากผู้ให้เช่ามีบริการบำรุงรักษาอาคารให้ผู้เช่าอยู่เสมอและมีบริการรีโนเวทปรับปรุงอาคารให้ผู้เช่าให้เหมือนใหม่เมื่อถึงกำหนดเวลา


😊หากสนใจ โรงงานให้เช่า  โกดังให้เช่า และ คลังสินค้าให้เช่า  พร้อมการให้บริการครับ 

โทร.087-892-3220

📱Line ID : @kodanghappy

YouTube Iโกดังให้เช่า

💻www.Kodanghappyforrent.com


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *