เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ย โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ให้ธุรกิจ มีความราบรื่น และ เจริญรุ่งเรือง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ฮวงจุ้ยโกดัง

ฮวงจุ้ยโกดัง โรงงาน และ คลังสินค้า ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องดู หากต้องการให้ธุรกิจ มีความราบรื่น และ เจริญรุ่งเรือง เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ของการผลิต และ บริการที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในบางโรงงาน หรือ โกดัง คลังเก็บสินค้า ที่มีส่วนของสำนักงาน เข้ามารวมอยู่ด้วย เช่น ออฟฟิศเจ้าของธุรกิจ ห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง ออฟฟิศทำงานของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หรือ ฝ่ายการเงิน มานั่งรวมอยู่ในโรงงาน หรือ คลังสินค้าด้วยนั้น ก็ยิ่งให้ความสำคัญ กับการปรับ ฮวงจุ้ยโกดัง เป็นอย่างมาก

ความหมาย และ ความสำคัญของ “ฮวงจุ้ย”

ฮวงจุ้ยเป็นศาตร์โบราณที่สามารถดึงเอาพลังของธรรมชาติที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับผู้อยู่อาศัยในสถานที่ หรือ ที่ดินนั้น ๆ รวมถึงช่วยทอนพลังธรรมชาติที่ไ่ดี หรือ พลังงานที่ติดลบออกไป ศาสตร์การปรับฮวงจุ้ยเชื่อว่าพลังงานธรรมชาติที่ดีไหลเวียนอยู่รอบตัวเรา เช่นเดียวกับพลังงานที่ไม่ดี ดังนั้นการปรับเปลี่ยน การวางโครงสร้างอาคารสถานที่ หรือ การจัดระเบียบสถานที่ ตามกลักฮวงจุ้ย หรือ หลักธรรมชาติจึงมีส่วนช่วยเปิดรับพลังงานดี ๆ เข้ามา และ ลดทอนพลังงานลบออกไปได้

5 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ย โกดัง โรงงาน และ คลังเก็บสินค้า รับพลังงานบวก เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
1.โกดัง โรงงาน และ คลังเก็บสินค้า ต้องมีขนาดเหมาะสมกับที่ดิน ไม่แออัดจนเกินไป

หลักของฮวงจุ้ย โกดัง โรงงาน และ คลังเก็บสินค้า ขั้นตอนนี้ คือการกำหนดขนาดของตัวโกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน และ ไม่แออัดจนเกินไป เพื่อให้กระแสพลังงานนั้นไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยง โกดัง โรงงาน และ คลังเก็บสินค้าได้ดี ส่วนถนน ทางรถ หรือ ทางเดินในพื้นที่ โกดัง คลังสินค้า มีขนาดที่เหมาะสม ทำให้การเคลื่อนที่ หรือ เคลื่อนย้าย ภายในโรงงาน คลังเก็บสินค้า มีความสะดวก ถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดี หากมองตามหลักความเป็นจริงประกอบเข้าไปด้วย ก็จะพบว่าหากการขนส่งคมนาคมภายในโรงงาน คลังเก็บสินค้า ของเรามีความสะดวก จะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิต การเก็บสต๊อก หรือ การขนส่งสินค้า และ วัตถุดิบ ได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการทำงาน

ฮวงจุ้ยโรงงาน

2.ปรับฮวงจุ้ยเปิดรับพลังบวก ด้วยการจัดวางสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้า

หากโกดัง โรงงาน คลังสินค้า มีส่วนของสำนักงานอยู่ด้วย โดยเฉพาะเป็นสำนักงานที่เจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด ฝ่ายการเงิน ทำงานอยู่ในส่วนสำนักงานนั้นด้วย ต้องจัดว่างตำแหน่งส่วนของสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้าให้มากที่สุด เพราะปากทางเข้านั้นถือเป็นส่วน “หัวมังกร”ที่กระแสพลังงานทั้งหมดต้องไหลผ่านเข้ามาสะสม ดังนั้นสำนักงานที่ดีต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นทางเข้าที่ชัดเจนจึงจะถือว่าสามารถดึงเอากระแสพลังนี้เข้าไปหล่อเลี้ยง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเจ้าของ หรือ ธุรกิจได้

ฮวงจุ้ยคลังเก็บสินค้า

3.สำนักงานฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาดต้องจัดไว้ใกล้กับประตู

ส่วนพนักงานขาย หรือ การตลาดนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานที่นำเอาโชคลาภ เงินทอง เข้ามาในบริษัท ควรจัดตำแหน่งออฟฟิศ ให้ใกล้กับประตูทางเข้า โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า เพราะถือว่าเป็นจุดที่มีกระแสพลังหมุนเวียนมากที่สุด ดังนั้นหากสามารถจัดเอา ฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายตลาด นั่งอยู่ใกล้ทางเข้าได้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยโรงงานที่เหมาะสม

ฮวงจุ้ยโกดัง ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

4.ภายในโกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ต้องโล่ง โปร่งสบาย และ อากาศไหลเวียนดี

ในส่วนของตัวโกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ควรออกแบบให้โปร่ง โล่ง สบาย มีแสง ลม และ อากาศไหลเวียนถ่ายเทดี โดยเฉพาะในส่วนผลิตที่ต้องใช้แรงงานของพนักงาน แสง และ ลม ถือเป็นกระแสพลังดีในทางฮวงจุ้ยชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ไลน์ผลิตในโกดัง โรงงาน ที่ผลิตสินค้า หรือ เป็นขั้นตอนที่สำคัญก็ควรจะอยู่ใกล้ กับทางเข้าหลัก ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดี

ฮวงจุ้ยโกดัง ค้าขายร่ำรวย

5.ภายในโกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ต้องมีแสงสว่างส่องทั่วถึง

ในส่วนของแสงสว่างภายใน โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ย โกดัง โรงงาน ตามระบบวิชาการนั้น “แสง” ถือว่าเป็นพลังงานที่ช่วยกระตุ้นพลังของชีวิตให้กระฉับกระเฉง และ มีความกระตือรือร้นได้มากที่สุด ดังนั้นหากต้องการเสริมประสิทธิภาพให้กับส่วนผลิต การมีแสงสว่างที่เพียงพอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด โกดัง โรงงาน ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอจะส่งผลให้ผลผลิตดีกว่า โกดัง โรงงาน ที่ดูมืดทึบ และเงียบเหงาได้อย่างมาก โดยแสงสว่างนั้นสามารถใช้ได้ทั้งแสงสว่างจากธรรมชาติจาการออกแบบที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้ามาผ่านหลังคา โกดัง โรงงาน หรือ จะเป็นการใช้แสงของดวงไฟต่าง ๆ ก็ได้

ฮวงจุ้ยโกดัง อยู่เย็นเป็นสุข

คลิปตัวอย่างดี ๆ สำหรับการปรับฮวงจุ้ย โกดัง โรงงาน ให้เหมาะกับการรับพลังบวก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ง่าย ๆ ที่ โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า

หลักการปรับฮวงจุ้ย ให้กับ โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า นั้นไม่ยาก ขอแค่เรามีความรู้ ความเข้าใจ หรือ ปรึกษาผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ย และ ฮวงจุ้ยที่ดิน โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า จากนั้นจึงนำแนวทาง ข้อปฎิบัติ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงฮวงจุ้ย ให้เหมาะสมกับ โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ของเรา เพียงแค่นี้ก็เป็นการเสริมพลังงานดี ๆ จากธรรมชาติตามหลักฮวงจุ้ยให้กับ โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ของเราได้แล้ว


หากสนใจเช่าโกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า
☎โทร.087-892-3220
📱Line ID : @kodanghappy
💻www.Kodanghappyforrent.com
▶Youtube Iบอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป
✉E-mail : kriengsaka@gmail.com


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *