4 ขั้นตอน และ วิธีการหา โกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเช่า

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า

ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า โรงงานให้เช่า ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหา โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ การหาโกดังคลังสินค้าให้เช่า ต้องพิจารณาหลายๆด้าน ประกอบกัน เพื่อให้ได้ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ที่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ประกอบการมากที่สุด Kodanghappyforrent.com ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า คลังสินค้าเพื่อเช่า 4 ขั้นตอนดังนี้

1️⃣กำหนดความต้องการ และ จุดประสงค์ของพื้นที่

ขั้นตอนแรกสำหรับการเลือก โกดัง คลังสินค้าเพื่อเช่า ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดจุดประสงค์ ว่าต้องการพื้นที่ตรงนั้นไว้ทำอะไร นำไปสู่การเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมกับความต้องการ และ ตอบโจทย์กับการทำงานอย่างแท้จริง โดยการกำหนดจุดประสงค์ของพื้นที่ ให้แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

  • พื้นที่คลังสินค้า
  • พื้นที่การผลิต
  • พื้นที่แบบผสม

หากต้องการ พื้นที่คลังสินค้า สิ่งที่ต้องมองหาก็คือ คลังสินค้าเพื่อเช่า ที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บสินค้า อีกทั้งยังต้องคำนึงด้วยว่า สินค้าที่นำมาจัดเก็บในโกดัง มีมากขนาดไหน เพื่อการเลือกขนาดพื้นที่ให้เหมาะสม รองรับการจัดเก็บ และ การกระจายสินค้า มีพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รองรับการขึ้นลงสินค้า และ รถขนส่งสินค้า

หากเป็น พื้นที่การผลิตสินค้า สิ่งที่ต้องมองหาคือโรงงานให้เช่า โดยโรงงานต้องมีพื้นที่รองรับกับการจัดวาง และ ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต พื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิต พื้นที่ตรวจสอบสินค้า (QC) และ พื้นที่จัดเก็บตัวสินค้าเพื่อรอการจัดส่ง

หากต้องการใช้งาน พื้นที่แบบผสม ระหว่างพื้นที่คลังสินค้า และ พื้นที่ผลิตสินค้า ควรคำนึงถึงพื้นที่ รองรับการแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างเหมาะสม ขนาดพื้นที่อาจจะต้องกว้างขวาง และ เพียงพอต่อการใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ

อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่นิยมตั้งสำนักงานไว้ที่เดียวกันกับ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงาน ทั้งยังเป็นการง่ายต่อการควบคุม และ ปฏิบัติงานอีกด้วย ดังนั้นนอกจากจะพิจารณาเรื่องพื้นที่ โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่ส่วนสำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย

ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า

2️⃣สำรวจพื้นที่โดยการค้นหาบนออนไลน์

เมื่อเราทราบวัตถุประสงค์การใช้งานเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การมองหา โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ และ ความต้องการ เนื่องด้วยปัจจุบันเราสามารถหาสิ่งที่เราต้องการเกือบทุกอย่างได้บนโลกอินเทอร์เน็ต การหาโกดังเพื่อเช่า คลังสินค้าเพื่อเช่า ก็เช่นเดียวกัน เพียงท่าน คลิ๊ก เข้าไปค้นหาคำว่า “เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า” ใน Google ท่านก็จะเจอกับ โกดังเพื่อเช่า โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า มากมายมาให้ท่านได้เลือกตามวัตถุประสงค์ และ ความต้องการ

ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า

3️⃣เยี่ยมชม โรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า

หลังจากทำการสำรวจข้อมูล บนออนไลน์แล้ว เมื่อได้ข้อมูลของ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการที่กำลังมองหา แนะนำให้ท่านจัดทำลิสต์รายการของ โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า เหล่านี้เอาไว้ จากนั้นเดินทางไปสำรวจพื้นที่จริงด้วยตนเองตามรายการที่ท่านได้ข้อมูลมา แนะนำให้ท่านสำรวจ โกดัง โรงงาน คลังสินค้า อย่างละเอียด อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อทำการดู และ สอดส่องทั่วบริเวณ จากนั้นทำการสำรวจว่า คุณสมบัติของ โกดัง โรงงาน คลังสินค้าให้เช่า แห่งนั้น ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ รวมถึงการสอบถามนายหน้า หรือ ผู้บริหารโครงการเหล่านั้น โดยละเอียด ข้อมูลบางอย่างอาจต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการสำรวจพื้นที่จริง ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีความสำคัญในการตันสินใจเช่า อีกหนึ่งข้อแนะนำสำหรับการลงพื้นที่สำรวจ โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า ควรมีการจัดทำ ตารางเปรียบเทียบพื้นที่แต่ละแห่งที่ท่านสนใจ ประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ข้อดี และ ข้อด้อย จัดเรียงเป็นข้อๆ และ ให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบละเอียด ซึ่งจะทำให้การพิจารณาเลือก โกดัง โรงงาน คลังสินค้า มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดที่อยู่ในตารางเปรียบเทียบ ควรจะประกอบด้วย ขนาด ที่ตั้ง การคมนาคม ระยะทาง อุณหภูมิภายในอาคาร ฟังชั่นต่างๆของอาคาร การออกแบบผังอาคาร การดีไชน์อาคาร สาธารณูปโภค ความสวยงามของอาคาร ระบบความปลอดภัย ราคาค่าเช่า อายุของอาคาร การซ่อมแซมอาคาร และ การบริการของผู้บริหารโครงการโกดังเช่า ความน่าเชื่อถือของผู้ให้เช่า และ อื่นๆ สำรวจและให้คะแนนแต่ละข้อ อาจมีคะแนนตั้งแต่ 1-5 แล้วรวมคะแนน แล้วใช้เปรียบเทียบ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ให้เช่า แต่ละแห่ง จากนั้นให้ตัดตัวเลือกทิ้งให้เหลือ โรงงาน โกดัง คลังเก็บสินค้า ให้เช่า ที่ต้องการเอาไว้สัก 3 แห่ง แล้วนำทั้ง 3 แห่งนั้นมาพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง ถึงความเหมาะสมของการประกอบธุุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่ารายเดือน ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าส่วนกลาง และ องค์ประกอบอื่นๆ โดยคำนึงถึงผลระยะยาวเป็นสำคัญ อาจทำการนัดหมาย เข้าเยี่ยม สำรวจ โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ทั้ง3แห่ง อีกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดประกอบการตัดสินใจในการเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า
ขั้นตอนและวิธีการหาโกดังให้เช่า

4️⃣ศึกษาเงื่อนไขการเช่า โกดัง โรงงาน คลังสินค้า

ขั้นตอนการเช่า โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ข้อสุดท้าย คือการพิจารณาเงื่อนไขการเช่าโดยละเอียด ซึ่งเงื่อนไขการเช่าจะส่งผลในระยะยาวสำหรับการเช่า เนื่องจากระยะเวลาสัญญาเช่าอาคารเหล่านี้มีระยะเวลานาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3-6 ปี หากพิจารณาไม่รอบครอบ อาจทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในธุรกิจได้ โดยเงื่อนไขการเช่า โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ค่าเช่ารายเดือน กำหนดการชำระค่าเช่า ค่าส่วนกลาง เงินมัดจำ ค่าสาธารณูปโภค การช่อมบำรุงรักษา ระยะเวลาสัญญาเช่า ภาษีต่างๆ การต่อสัญญา การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด เป็นต้น เมื่อเงื่อนไขเป็นเรื่องที่รับได้ ไม่เสียเปรียบ ก็สามารถเช่าพื้นที่ได้ แต้ถ้าหากยังรู้สึกว่าไม่เหมาะสม ยังไม่ควรรีบตัดสินใจ อาจทำการแจ้งเจ้าของอาคารที่ต้องการเช่า เพื่อขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือมองหาพื้นที่อื่นต่อไป แล้วนำมาเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกันอีกครั้งจนกว่าจะได้ โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ตามความต้องการ

โดยสรุปแล้วขั้นตอน และ วิธีการหา โกดัง โรงงาน คลังสินค้า เพื่อเช่า นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากในปัจจุบัน มีเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ที่ทำให้การหา สถานที่เพื่อดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากการรู้วัตถุประสงค์ และ คุณสมบัติต่างๆ ของ โกดัง โรงงาน คลังสินค้า ที่ต้องการเช่า จากนั้นเริ่มต้นคนหาจากโลกออนไลน์ก่อน พอได้ข้อมูลที่เราต้องการ ก็ทำการนัดหมายเข้าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้เลือกไว้เพื่อนำมาเปรียบเทียบ ข้อดี และ ข้อเสียของแต่ละแห่ง เมื่อได้สถานที่ ที่ถูกใจแล้ว ก็มาศึกษาเงื่อนไขการเช่า เมื่อเห็นว่า เงื่อนไขการเช่าเป็นที่น่าพอใจก็สามารถทำสัญญาการเช่าได้

หากสนใจเช่า โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า สามารถเช่ากับ Kodanghappyhappyforrent.com ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้

⭐โกดังให้เช่า Happy Real Estate ผู้ประกอบการ(ผู้เช่า)สามารถกำหนดขนาดของโกดังเช่าได้

⭐โครงการโกดังให้เช่า ของ Happy Real Estate มีหลายทำเล ให้ผู้ประกอบการไดเลือก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ EEC (ชลบุรี,ระยอง,ฉะเชิงเทรา)

⭐ราคาค่าเช่า มีราคาที่ไม่แพง เพราะไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยค่าที่ดิน โดยทาง Happy Real Estate ใช้โมเดลการร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน

⭐โครงการโกดังให้เช่า Happy Real Estate ก่อสร้างโกดังเพื่อเช่า ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบสำเร็จรูป

⭐สามารเพิ่ม ออฟฟิศ สำนักงาน หรือ ชั้นลอย ภายในโกดังเช่าได้

⭐มีผู้บริหารโครงการ ที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาต่างของโกดังให้เช่า ได้อย่างรวดเร็ว

👥ติดต่อ-สอบถาม

โทร.087-892-3220

📱Line ID : @Kodanghappy

YouTube I โกดังสำหรับเช่า

💻www.Kodanghappyforrent.comช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *