กฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

กฏหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วย
1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร
  • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
  • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
  • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฏหมายหลัก หรือ กฏหมายแม่บท
2.กฏกระทรวง

กฏกระทรวงเป็นกฏหมายที่ กำหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการขออนุญาต รายละเอียดข้อกำหนด ทางด้านวิศวกรรม และ ทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น

3.ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นกฏหมายที่กำหนดรายละเอียด เฉพาะท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติในเทศบาลต่างๆ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น โดยเน้นเฉพาะ ข้อกำหนด งานทางด้านวิศวกรรม และ งานทางด้านสถาปัตยกรรม โดยแต่ละท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณา ดำเนินการ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว

ที่มา : กรมโยธาธิการ และ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


📢สนใจเช่าโกดัง หรือ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า
☎โทร.087-892-3220
📱Line ID : @kodanghappy
YouTube : โกดังเพื่อเช่า & โกดังพื่อสร้าง
💻www.kodanghappy.com
💻www.kodanghappyforrent.com


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *