กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน “เจ้าพนักงาน”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

กฏหมายควบคุมอาคาร ตอน “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”

เมื่อเราเข้าไปติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง จะติดต่อกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เราจะติดต่อกับใคร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ”

1️⃣ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
2️⃣นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
3️⃣นายกเมืองพัทยา สำหรับเขตพัทยา
4️⃣นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
5️⃣ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สนใจเช่าโกดัง หรือ สร้างโกดังเพื่อให้เช่า
โทร.087-892-3220
Line ID : @kodanghappy
YouTube : โกดังเพื่อเช่า & โกดังพื่อสร้าง
www.kodanghappy.com
www.kodanghappyforrent.com


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *